• Λύκειο (κατεύθυνση: Ανθρωπιστική - Θετική - Οικονομίας - Πληροφορικής)oefe
  • ΕΠΑΛ
  • Γυμνάσιο
  • Τμήματα Αποφοίτων
  • Εξετάσεις Ομογενών
  • Πρόγραμμα High-pre (ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για το γυμνάσιο, για μαθητές ΣΤ' δημοτικού)
  • ΑΕΙ-ΤΕΙ

Γ΄ Λυκείου

 To νέο πρόγραμμα σπουδών του σχολικού έτους 2020 για την Γ΄ Λυκείου. 

 

Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Μάθημα

Ώρες

Κοινωνιολογία  κατεύθυνσης

3

Αρχαία κατεύθυνσης (άγνωστο)        

4

Αρχαία κατεύθυνσης (γνωστό)    

4

Λατινικά κατεύθυνσης

3

   
   

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

Σύνολο

17

3ωρο∆ιαγώνισμα
(ΔΩΡΕΑΝ)

3

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων της

Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα

Ώρες

   

Φυσική κατεύθυνσης

5

Μαθηματικά κατεύθυνσης

6

Χημεία κατεύθυνσης

4

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

   

Σύνολο

18

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων της

 

Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 Μάθημα

 

Ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

     

Α.Ε.Π.Π.

3

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

Α.Ο.Θ

3

 

Σύνολο

17

 

3ωρο∆ιαγώνισμα

(ΔΩΡΕΑΝ)

3

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων της

 

Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

Μάθημα

Ώρες

   

Φυσική κατεύθυνσης

6

Βιολογία κατεύθυνσης

4

Χημεία κατεύθυνσης Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ

4

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

   

Σύνολο

17