• Λύκειο (κατεύθυνση: Ανθρωπιστική - Θετική - Οικονομίας - Πληροφορικής)oefe
  • ΕΠΑΛ
  • Γυμνάσιο
  • Τμήματα Αποφοίτων
  • Εξετάσεις Ομογενών
  • Πρόγραμμα High-pre (ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για το γυμνάσιο, για μαθητές ΣΤ' δημοτικού)
  • ΑΕΙ-ΤΕΙ

Β΄ Λυκείου

To νέο πρόγραμμα σπουδών του σχολικού έτους 2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα

Ώρες

Λατινικά   κατεύθυνσηςΓ λυκείου

1

Αρχαία κατεύθυνσης (γνωστό-άγνωστο)       Β & Γ λυκείου

6

Ιστορία κατεύθυνσης Γλυκείου

1

   
   

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

Σύνολο

11

3ωρο∆ιαγώνισμα
(ΔΩΡΕΑΝ)

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

Μάθημα

Ώρες

   

A.O.Θ. Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου

1

Α.Ε.Ε.Π. κατεύθυνσης Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ

1

Άλγεβρα-γενικής

2

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ

3

   
   

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

   

Σύνολο

10

3ωρο∆ιαγώνισμα
(ΔΩΡΕΑΝ)

3

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

Μάθημα

Ώρες

   

Φυσική

2

Φυσική κατεύθυνσης- προετοιμασία Γλυκείου

2

Άλγεβρα-γενικής

2

Βιολογία κατεύθυνσης Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ

1

Χημεία κατεύθυνσης Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ

2

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία

3

   

Σύνολο

12

3ωρο∆ιαγώνισμα
(ΔΩΡΕΑΝ)

3