• Λύκειο (κατεύθυνση: Ανθρωπιστική - Θετική - Οικονομίας - Πληροφορικής)oefe
  • ΕΠΑΛ
  • Γυμνάσιο
  • Τμήματα Αποφοίτων
  • Εξετάσεις Ομογενών
  • Πρόγραμμα High-pre (ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για το γυμνάσιο, για μαθητές ΣΤ' δημοτικού)
  • ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αποφοίτων

Πρόγραμμα Αποφοίτων

   Η προετοιμασία των αποφοίτων πραγματώνεται σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα που συνήθως λειτουργούν πρωινές ώρες. Η ύλη ξεκινά από την αρχή αλλά προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του κάθε τμήματος.

   Στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες, να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να εξασφαλιστεί κατά τα μέγιστα η επιτυχία.

   Το πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι ίδιο με αυτό της Γ΄Λυκείου - ΕΠΑΛ.