kepaoefe

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις του Φροντιστηρίου Κουκαρούδη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ελέγχονται και καθορίζονται μόνο από τις συμφωνίες κάτω από τις οποίες παρέχονται. Περαιτέρω το Φροντιστήριο Κουκαρούδη δεν εγγυάται την ακρίβεια και τη πληρότητα του υλικού, λογισμικού ή των υπηρεσιών της που παρέχονται σε αυτον τον δικτυακό τόπο. Το Φροντιστήριο Κουκαρούδη μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στο υλικό και τις υπηρεσίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτά, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό και οι υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να μην είναι ενημερωμένο με την τρέχουσα κατάστασή τους και το Φροντιστήριο Κουκαρούδη δεν δεσμεύεται στην ενημέρωση του υλικού και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για σας.

O κάτοχος του δικτυακού τόπου του Φροντιστηρίου Κουκαρούδη καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, αυτές που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή διακοπή εργασιών της επιχείρησης) υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και είτε το Φροντιστήριο Κουκαρούδη έχει προειδοποηθεί είτε όχι για τέτοιες ζημιές.
Αν η χρήση του υλικού, πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη επισκευής, σέρβις ή επιδιόρθωσης εξοπλισμού ή δεδομένων, αναλαμβάνετε όλο το κόστος. O κάτοχος του δικτυακού τόπου  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. O κάτοχος του δικτυακού τόπου  καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του. O κάτοχος του δικτυακού τόπου  εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links). Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας, επικοινωνίας, newsletter παρέχεται ρητά τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 

COOKIES

Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μέσω του φυλλομετρητή αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την πλοήγηση σας σε αυτό. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και επισκεψιμότητας του. Ο δικτυακός τόπος δύναται να χρησιμοποιεί το Google Analytics & Google Adowrds για την αναφορά αλληλεπίδρασης των χρηστών με αυτόν. Σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, αλλά και η βελτίωση της ιστοσελίδας μας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κακόβουλο λογισμικό, δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δε συλλέγουν πληροφορίες ή αρχεία από αυτούς. Αν ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί την χρήση των cookies, μπορεί να τα διαγράψει καθώς και να αποκλείσει τη χρήση τους μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας. 

 

Είδη Cookies 

Α) Απαραίτητα cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Β) Cookies λειτουργικότητας  Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντά σας και εξοικονομείται χρόνος που θα χανόταν με επαναεισαγωγή πληροφοριών.

Γ) Cookies συνεδρίας  Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια της πλοήγησης σας και σβήνονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.

Δ) Cookies τρίτων εταιρειών
GOOGLE ANALYTICS

Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί το Google Analytics, μέσω του οποίου συγκεντρώνει πληροφορίες που τον βοηθούν να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο του βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οποιoδήποτε υλικό, πληροφορία συμπεριλαμβανομένου κειμένων, εικόνων, αρχείων σε οποιαδήποτε μορφή υπό το όνομα Φροντιστήριο Κουκαρούδης είναι υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να αναπαράγετε,να αναδιανείμετε,να πωλήσετε, να τροποποιήσετε, να επεξεργαστείτε ή να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε κομμάτι οποιουδήποτε εγγράφου σε αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς τη ρητή και έγγραφη ενυπόγραφη άδεια του Φροντιστηρίου Κουκαρούδη. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε φαινόμενο καταπάτησης πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, παρακαλώ ειδοποιήστε το διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου και θα έρθει σε επαφή με εσάς το συντομότερο δυνατόν για να διευρενήσει το θέμα και να προβεί σε επίλυση του θέματος εφόσον είναι αναγκαίο.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του κατόχου του δικτυακού τόπου  οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον κάτοχο του δικτυακού τόπου  στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Background image Designed by Freepik

Επικοινωνία

Διεύθυνση: 
Κουκάρας Χρήστος
Κουκαρούδης Αλέξανδρος

Οστρόβου 4 K.Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2315 520700

Φαξ: 2315 520701

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθήστε μας

facebook twitter